Instrukcja

Logowanie do bramki SMS

Krok 1

Wpisz adres strony w przeglądarce internetowej
http://www.smsbulk.pl/

Krok 2

Kliknij w przycisk LOGOWANIE w prawym górnym rogu strony. Wpisz Twój login oraz hasło i potwierdź przyciskiem "Zaloguj".

Zakładanie ksiązki adresowej

Krok 1

Wybieramy w menu Książka adresowa pozycję Ustawienia książki Zaczynamy od nazwania książki adresowej poprzez dodanie kategorii. W tym celu należy podać jej nazwę oraz kliknąć Dodaj

Dodanie nowego wpisu w książce

Krok 2

Aby dodać nowy wpis do książki nalezy uzupełnić pola: opis oraz numer. Numer podajemy z kodem kraju - dla Polski jest to 48 . Numer wpisujemy jednym ciągiem , bez użycia spacji , np. 48123456789. Po wpisaniu danych zatwierdzamy klikając na Dodaj

Wybór adresata z ksiązki adresowej

Krok 1

Przechodzimy do zakładki Wyślij SMS Obok pola Adresat klikamy w ikonkę pojawi nam się okno wyboru kontaktów z ksiązki

Wprowadzanie tekstu wiadomości i wysyłka

Krok 1

Przechodzimy do zakładki Wyślij SMS

Adresat wiadomości

Krok 2

Adresat wiadomości - pole określa do kogo zostanie wysłany SMS Możemy go podać na kilka sposobów:
  • wpisać numer ręcznie
  • wybrać z ksiązki adresowej
  • dołączyć listę numerów z pliku ( jeden numer na wiersz )

Nadawca wiadomości

Krok 3

Nadawca wiadomości - pole określa od kogo zostanie wysłany SMS. W pole Nadawca wpisujemy nazwę do 11 znaków np. FIRMA W polu czas wysyłki wybieramy czas kiedy wiadomosć zostanie wysłana. MOżemy w ten sposób zaplanowac wysłkę np. w przyszłośći.

Treść wiadomości

Krok 4

W polu Treść wpisujemy wiadomość wysyłaną do adresata. Maksymalna długość wiadomości to 459 znaków - ale wtedy zostaniemy obciążeni tak jakbyśmy wysłali aż 3 SMSy. Oto progi bilingowe:
  • do 160 znaków - obciążenie za 1 SMS
  • od 161 znaków do 306 - obciążenie za 2 SMS
  • 307 znaków do 459 - obciążenie za 3 SMS