Najczęściej zadawane pytania

Jak rozliczane są smsy w komercyjnej wersji bramki?
Za każdy wysłany sms odejmowana jest z twojego konta kwota będąca kosztem wysłania smsa, która jest różna dla różnych krajów. Jeśli wysłanie smsa się nie powiedzie, kwota ta zostanie z powrotem dodana do twojego konta w ciągu 48 godzin.
Jak musi być skonstruowany plik wgrywany do książki telefonicznej?
Musi być to plik CSV z kolumnami rozdzielonymi średnikami zapisany z kodowaniem UNICODE (utf-8).
Format pliku: plik CSV z kolumnami rozdzielonymi średnikami.
Kolumny: Opis, Numery (rozdzielone przecinkami), Nazwa kategorii

Przykład:
Salon fryzjerski;48123123123,48123234345; usługi
Salon samochodowy;48223123123,48223234345; usługi
Jan Kowalski;48123123123; kontrahenci

Plik taki można wyeksportować przy pomocy wszystkich popularnych arkuszy kalkulacyjnych.
Jak mogę wysłać smsy do numerów które mam zapisane w pliku?
Plik z numerami możesz wgrać w ramce "Adresat wiadomości".

Musi być to plik tekstowy. Plik taki można wyeksportować np. z Excela zapisując go do formatu CSV.

UWAGA: Zwykłe pliki tekstowe nie zawierają formatowania i muszą się prawidłowo otwierać w edytorach tekstu (np. Notatnik w systemie Windows). Pliki .doc i .docx programu MS WORD nie są zwykłymi plikami tekstowymi.

Plik musi zawierać same numery telefonów, poprzedzone kodem kraju - po jednym numerze na wiersz pliku.

Numery nie mogą zawierać znaków innych niż cyfry (spacji, kresek, itp.).

Jeśli plik jest eksportowany z arkusza kalkulacyjnego (np. excel) to w arkuszu tym musi być tylko jedna kolumna.

Prawidłowo przygotowany plik po otworzeniu go w edytorze tekstu (np. w Notatniku) MUSI mieć następujący schemat:

<kod_kraju><numer_telefonu>
<kod_kraju><numer_telefonu>
<kod_kraju><numer_telefonu>
...


Przykładowa zawartość pliku:

48123456789
48987654321
52111222333
Czy można wysyłać SPAM do osób które nie wyraziły zgody na jego otrzymywanie ?
Absolutnie nie , jest to zakazane.Użytkownik robi to na własną odpwoiedzialność.
Posiadam bazę w excelu. Jak wyeksportować ją do formatu CSV?
  1. Plik->zapisz jako
  2. W polu "Zapisz jako typ" wybieramy "CSV (rozdzielany przecinkami) (*.csv)"
  3. Klikamy przycisk "Zapisz"
Czy mogę wpisać swoją nazwę w polu nadawcy ?
Tak. W wersji komercyjnej bramki
Czy można wysłać smsy z datą pózniejszą ?
Tak. Należy ustawić datę i godzinę w polu "Czas wysyłki"
Czy mogę mieć własną książke telefoniczną ?
Tak. Numery do książki można dodawać klikając ikonkę książki obok pola do wprowadzania numerów telefonów. Książkę można róznież zaimportować z pliku CSV.
Czy można wysyłać mms-y , tapety ?
Nie. Pracujemy nad dodaniem tego modułu.
Czy wystawiacie faktury vat, rachunki ?
Tak. Można również wygenerować sobie fakturę proforma w trybie online .
Jaki jest okres wykorzystania bulków ?
Bezterminowo
Ile znaków można wyslać w smsie ?
Maksymalnie 460 . Odradzamy jednak wysyłania długich SMSów ze względu na niekompatybilność niektórych modeli telefonów oraz samą cenę końcową SMS - od 160 do 306 znaków SMS jest taryfikowany podwójnie , powyżej 306 znaków trzykrotnie.
Ile znaków można wstawić w polu nadawcy ?
Maksymalnie 11
Czy ceny są stałe?
Ceny są aktualizowane codziennie i mogą ulec zmianie
Ile maksymalnie smsów można wysłać masowo ?
Tyle na ile pozwala stan bulków. Przy większych wysyłkach najlepiej skontaktować się z działem IT.
Czego potrzebuję do korzystania z Sms Bulk?
Przeglądarki internetowej z obsługą JavaScript . Zalecamy przeglądarki Mozilla Firefox lub Opera.
Jakie sa ceny za wiadomości?
Ceny są aktualizowane codziennie i mogą ulec zmianie w zależnośći od kursy waluty.
Co oznaczają poszczególne statusy doręczeń w raporcie?
  • Wiadomość nieprzetworzona - wiadomość czeka w kolejce do wysłania
  • Wiadomość wysłana do SMSC - wiadomość została wysłana do centrum zarządzającego wiadomościami sms
  • Wiadomość dostarczona - wiadomość została dostarczona do abonenta
  • Upłynął termin ważności SMS - wiadomość nie została dostarczona w wymaganym czasie (np. z powodu wyłączonego telefonu) i nie będą już ponawiane próby dostarczenia jej
  • Wiadomość błędna - wiadomość jest nieprawidłowa, np. numer telefonu abonenta jest niepoprawny
Kiedy koszt smsa jest zwracany?
Koszt smsa jest zwracany tylko w przypadku, gdy numer, do którego została wysłana wiadomość jest niepoprawny.
O jaką kwotę zostanie zwiększone moje konto po doładowaniu przez kod sms?
Konto zostanie zwiększone o połowę kosztu netto smsa.